06 208 947 81 info@groeit.eu

Individueel verbeterplan - verbetertraject.

Individueel verbeterplan – verbetertraject

Soms spelen er bij mensen dingen die je niet of moeilijk in een (groeps)training kunt aanpakken. Bijvoorbeeld:

  • Belemmerende gedragspatronen.
  • Belemmerende overtuigingen.
  • Oud zeer.
  • Burn-out of bore-out klachten.
  • Geen richting kunnen bepalen (“Ik weet niet wat ik wil”).

Het kan ook zo zijn dat iemand de enige in een organisatie is die bepaalde vaardigheden wil- of moet ontwikkelen.

Voor deze gevallen biedt een individueel verbetertraject uitkomst. Een individueel verbetertraject heeft een concreet doel: iets willen en kunnen wat iemand voorheen niet kon, de mogelijkheid om nieuw gedrag te vertonen. Dat bereiken we door 1-op-1 begeleiding.

Training of coaching

Afhankelijk van het doel van een traject steken we het in als inhoudelijke begeleiding of coaching.

  • Als het doel is om (communicatie)vaardigheden aan te leren, dan is het traject een 1-op-1 training. Die bestaat uit kennis overdracht, waar nodig gecombineerd met feedback in de praktijk.
  • Als de uitdaging persoonlijk is, dan is het een coaching traject. Dat bestaat uit persoonlijke gesprekken en interventies om overtuigen en gedragspatronen te veranderen.

Een combinatie van beide kan natuurlijk ook. We bepalen samen het karakter van een traject.

Werkwijze

Een individueel verbetertraject start altijd met een intakegesprek. Bij voorkeur met zowel de betrokkene als de leidinggevende. We bekijken om te beginnen of er een ‘klik’ is. Is dat niet zo dan heeft een traject weinig zin. Daarnaast bepalen we samen wat het einddoel van zowel de betrokkene als de organisatie is.

Als we het eens worden en we besluiten om verder te gaan dan schrijf ik een aanbieding voor het traject. De aanbieding verwoordt de gemaakte afspraken en het einddoel van het traject zo goed mogelijk. Daarnaast bevat het natuurlijk een budgetindicatie.

Meestal bestaat een coachtraject uit vijf gesprekken van maximaal twee uur. Tijdens de intake kan ook blijken dat minder gesprekken voldoende zijn. Dat spreken we samen af. Na afloop van een coachtraject volgt een eindrapportage. Als de cliënt de rapportage goedkeurt dan ontvangt de leidinggevende een kopie. Er staan persoonlijke dingen in en daar gaan we zorgvuldig mee om.

Voor 1-op-1 training zijn twee dagdelen voor kennisoverdracht meestal voldoende. Feedback in de praktijk bestaat uit twee of drie afspraken van ongeveer twee uur. Tijdens die afspraken kijk en luister ik in de praktijk met de betrokkene mee en geef ik daarna inhoudelijke feedback

Maatwerk

Een individueel verbetertraject is altijd maatwerk. We bepalen samen het doel en de weg om daar te komen.

Nieuwsgierig?

Bel me of stuur me een bericht. Dan maken we kennis en praten we samen. Ik beantwoord je vragen met plezier!

Vragen of opmerkingen over dit verbetertraject?

individueel verbeterplan

Vragen of opmerkingen over dit verbetertraject?

Je kunt me ook bellen via 06 – 208 947 81,

of een e-mail sturen via info@groeit.eu

Ervaringen

Wat vinden mensen waarmee ik gewerkt heb?

Wie is die gast?

Wil je graag weten met wie je te maken hebt?

Wil je meer weten?

Neem dan contact met me op.
Ik vind het leuk om kennis met je te maken.

Als je vragen hebt dan beantwoord ik die graag.
Het verplicht je tot niets!

Stuur me een e-mail via info@groeit.eu

Bel me via 06 – 208 947 81

Of gebruik het contactformulier.