06 208 947 81 info@groeit.eu

Training feedback geven voor IT'ers

Feedback geven voor IT’ers

Soms doet iemand iets en vind je dat het anders moet. Of iemand gedraagt zich op een manier die je raakt. Dan kun je daar natuurlijk kritiek op geven. Alleen heeft kritiek als nadeel dat de ontvangende partij zich aangevallen voelt en in de verdediging gaat.

Daarnaast bevat kritiek wel informatie over wat er niet goed is, maar niet over wat er dan anders zou moeten. Het kan ook anders. In plaats van kritiek kun je ook feedback geven. Daarmee geef je de ander een kans om zich te verbeteren.

Durven

Eerlijke feedback geven vraagt zelfvertrouwen. Niet iedereen kan het even gemakkelijk. Dat heeft te maken met persoonlijke waarden (bijvoorbeeld beleefdheid of respect) en overtuigingen (“durf ik dit wel?”).

In deze training kijken we daarom, naast praktische vaardigheden, eerst naar de rol van waarden en overtuigingen in je gedrag. We onderzoeken of die je helpen of belemmeren en hoe je ze kunt aanpassen. Pas dan hebben praktische vaardigheden nut.

Praktische vaardigheden

Het allerbelangrijkste bij het geven van feedback is dat je het echt meent, anders haakt de ontvanger af. Daarom werken standaard feedback methodes vaak slecht. Het zijn maniertjes. Stap 1, 2 en 3. Dat komt gemaakt over. Daarom behandelen we die methodes wel in deze training, maar gaan we ook in op hoe je de boodschap authentiek brengt. Dat betekent aandacht voor je lichaamstaal, je stemgebruik en je mindset. Wat wil je precies bereiken met je feedback?

Trainingsduur

De training feedback geven voor IT’ers is maatwerk. De trainingsduur hangt af van de praktische uitdagingen en het doel van de training. We bepalen in overleg de inhoud en duur. Die kan variëren van een dagdeel of avond tot drie dagdelen.

Vragen of opmerkingen over deze training?

Feedback geven voor IT'ers

Vragen of opmerkingen over deze training?

Je kunt me ook bellen via 06 – 208 947 81,

of een e-mail sturen via info@groeit.eu

Ervaringen

Wat vinden mensen waarmee ik gewerkt heb?

Wie is die gast?

Wil je graag weten met wie je te maken hebt?

Wil je meer weten?

Neem dan contact met me op.
Ik vind het leuk om kennis met je te maken.

Als je vragen hebt dan beantwoord ik die graag.
Het verplicht je tot niets!

Stuur me een e-mail via info@groeit.eu

Bel me via 06 – 208 947 81

Of gebruik het contactformulier.